Technická informatika

  • Překladatelská činnost

  • Vydávání bulletinu "Výběr informací"

  • Vydávání bulletinu "Informace o nových TPP a barvivech"

  • Zpracování průběžných a retrospektivních rešerší

  • Textilní databáze

  • Služby technické knihovny

  • Reprografické služby

Překladatelsk činnost

Zpracování překladů technických, ekonomických nebo obchodních textů z/do německého, anglického, francouzského a ruského jazyka, zejména z oblasti textilního průmyslu(odborné články ze zahraničních periodik, firemní materiály, prospekty, technická dokumentace strojních zařízení, obchodní korespondence aj.)

Vydávání bulletinu “Výběr informací”

Anotační záznamy ze zahraničních (Německo, Švýcarsko, Francie, Velká Británie, USA, Japonsko, Indie) a tuzemských odborných textilních časopisů zaměřené především na problematiku výzkumu, vývoje, inovací a technologií v oboru textilního zušlechťování. Rozdělení na tématické skupiny: - zušlechťování textilií, textilní strojírenství, vlákna, předení, soukání, tkaní, pletení, oděvní průmysl, skaní, netkané textilie, všeobecné informace. Objem měsíčních dávek cca 180 anotací. Distribuce uživatelům v tištěné formě nebo na disketě.

Vydávání bulletinu “Informace o nových TPP a barvivech”

Aktuální informace vydávané čtvrtletně obsahující přehled nových značek textilních pomocných přípravků a barviv s uvedením základních údajů významných zahraničních výrobců (Ciba, BASF, CHT, Textilcolor, DyStar, Clariant, Genencor, ad.) Distribuce v tištěné formě nebo na disketě.

Zpracování průběžných a retrospektivních rešerší

Souhrn informací na zadané téma z počítačové databáze informačního systému textilního zušlechťování a souvisejících oborů.

Služby technické knihovny

- vypůjčky zahraničních a tuzemských odborných časopisů (cca 25 titulů) orientovaných natextilní průmysl - meziknihovní výpůjční služba - spolupráce s jinými techn. knihovnami (např. STK,Praha,Národní knihovna, Praha, SVK Hradec Králové, vysokoškolské knihovny ad.) - výpůjčky odborných tuzemských i zahraničních publikací z knihovního fondu (cca 15 tis.svazků) z oblasti textilního průmyslu a textilního zušlechťování i jiných oborů, jako jechemie, matematika, fyzika, elektrotechnika, výpočetní technika, ekonomika, právo,jazykověda ad.).

Reprografické služby

Zhotovení kopií článků z textilních zahraničních a tuzemských časopisů, publikací a jiných materiálů.