Historie

INOTEX spol. s r.o. je nástupnickou organizací po Výzkumném ústavu textilního zušlechťování. Byl založen v roce 1992 a v roce 1996 koupil tehdejší VÚTZ s.p. a pokračuje v jeho tradicích. Historie textilní výroby na Královédvorsku sahá do 16. století, město bylo především v 19.století a počátkem 20. století centrem textilního průmyslu v Českých zemích a tak zde byla i v roce 1908 založena Mezinárodní federace textilních chemiků a koloristů (IFATCC).

Organizovaná textilní výzkumná činnost se datuje od roku 1949, kdy byl založen předchůdce VÚTZ , Výzkumný ústav Československých textilních závodů. Po počátečních problémech se zajištěním personálním a prostorovým se VÚZ a později VÚTZ zapsal do povědomí evropské textilní veřejnosti jako organizace, disponující vynikajícími odborníky a dosahující významných výsledků v nosných oborech textilního zušlechťování, především se zaměřením na celulózové materiály a jejich směsi.

Po osamostatnění v roce 1989 posílila kromě čistě výzkumné činnosti i úloha specializovaných výrob, ať už textilních pomocných přípravků, nebo vlastní textilní výroba Od roku 1993 je INOTEX, spol. s r.o. členem Společnosti vědeckotechnických parků ČR a provozuje také „Centrum textilních technologií a vzdělávání", působící jako vědeckotechnický park.


historie_loga.gif, 17kB
Podrobněji o dnešním zaměření v  profilu firmy