Výzkum, vývoj, servis a transfer technologií v oblasti textilního zušlechťování

Nové technologie, Koloristický servis, Malometrážní zušlechťování, Maloseriová výroba strojů, Středisko ekologie, Technická informatika, Zkušební laboratoř číslo 1102 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17 025, Technická normalizace, Poradenství v oblasti strojů pro zušlechťování, Odborné posudky, řešení závad & textilní výroba, Reklamace, soudní spory & textilní výroba, Manuál prevence odpadů , Textilní databáze o textilním zušlechťování a souvisejících oborech, CTTV - Centrum textilních technologií a vzdělávání...


Barvení, tisk a specielní úpravy