Odborné posudky, řešení závad & textilní výroba

Dlouholeté zkušenosti našich pracovníků umožňují spolupráci při výběru strojů pro zušlechťování. V této oblasti jsme připraveni spolupracovat i při určení optimálních technologií ve vazbě na požadované vlastnosti zpracovávaných materiálů. Již řadu let se zabýváme řešením závad, které se při textilní výrobě vyskytují. Našimi partnery je většina textilních podniků v České Republice. Naše posudky vycházejí z dobrých znalostí textilní, zvláště bavlnářské a lnářské výroby a jsou podepřeny vlastní akreditovanou laboratoří. Naše posudky se často stávají i důležitými podklady při řešení soudních sporů v této oblasti.