Zkušební laboratoř číslo 1102 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17 025

Zkoušky stálobarevnosti

- ČSN EN ISO 105-C06 (80 0123) Stálobarevnost v domácím a komerčním praní
- ČSN EN ISO 105-C10 (80 0146) Stálobarevnost v praní s mýdlem
- ČSN EN ISO 105-C08 (80 0197) Stálobarevnost v praní s přídavkem aktivátoru bělení
- ČSN EN ISO 105-D01 (80 0166) Stálobarevnost v chemickém čištění
- ČSN EN ISO 105-E01 (80 0143) Stálobarevnost ve vodě
- ČSN EN ISO 105-E02 (80 0144) Stálobarevnost v mořské vodě
- ČSN EN ISO 105-E03 (80 0163) Stálobarevnost v chlorované vodě (plovárenská vodě)
- ČSN EN ISO 105-E04 (80 0165) Stálobarevnost v potu
- ČSN EN ISO 105-E07 (80 0145) Stálobarevnost při pokapání vodou
- ČSN EN ISO 105-P01 (80 0149) Stálobarevnost v suchém teple (s vyjímkou žehlení)
- ČSN EN ISO 105-X11 (80 0138) Stálobarevnost při žehlení
- ČSN EN ISO 105-X12 (80 0139) Stálobarevnost v otěru
- Vyhláška MZ č.84, příloha č.1 Zkouška odolnosti materiálů vůči působení potu a slin

Zkoušky hořlavosti

- ČSN EN ISO 6940 (80 0805) Zjišťování snadnosti zapálení svisle umístěných vzorků
- ČSN EN ISO 6941 (80 0806) Měření rychlosti šířen plamene svisle umístěných vzorků
- ČSN EN ISO 15025 (83 2750) Ochranné oděvy – Metoda zkoušení pro omezené šíření plamene
- ČSN EN 71-2 (94 3095) Bezpečnost hraček. Část 2 : Hořlavost (metoda podle č.5.4)
- ČSN EN 1021-1,2 Hodnocení zapalitelnosti čalouněného nábytku
- BS 5852, zdroje 0 až 2 Hodnocení zapalitelnosti čalouněných sestav žhnoucím a hořícím zdrojem zapálení
- ČSN EN 1103 (80 0804) Oděvní textilie – zjišťování chování při hoření
- ČSN EN 14878 (80 0801) Chování dětského nočního ošacení při hoření
- ČSN EN 1101 (80 6310) Záclony a závěsy – snadnost zapálení svisle umístěných vzorků
- ČSN EN 1102 (80 6311) Záclony a závěsy – šíření plamene u svisle umístěných vzorků
- ČSN EN 1624 (80 0802) Průmyslové a technické textilie – stanovení šíření plamene
- ČSN EN 1625 (80 0803) Průmyslové a technické textilie – stanovení zapalitelnosti
- ČSN EN 348 (83 2746) Odolnost materiálu proti malým rozstříknutým částicím roztaveného kovu

Mechanické zkoušky textilií

- ČSN EN ISO 13934-1 (80 0812) Textilie - Tahové vlastnosti plošných textilií - Část 1: Zjišťování maximální síly a tažnosti při maximální síle pomocí metody Strip
- ČSN EN ISO 13934-2 (80 0812) Textilie - Tahové vlastnosti plošných textilií -Část 2: Zjišťování maximální síly pomocí metody Grab
- ČSN EN ISO 1421 Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení pevnosti a tažnosti
- ČSN EN ISO 13937- 2 (80 0829) Textilie - Vlastnosti plošných textilií při dotržení - Část 2: Zjišťování síly při dotržení u zkušebních vzorků ve tvaru ramen (metoda s jedním nastřižením)
- ČSN EN ISO 13937-3 (80 0829) Textilie - Vlastnosti plošných textilií při dotržení - Část 3: Zjišťování síly při dotržení u zkušebních vzorků ve tvaru křídel (metoda s jedním nastřižením)
- ČSN EN ISO 13937-4 (80 0829) Textilie - Vlastnosti plošných textilií při dotržení - Část 4: Zjišťování síly při dotržení u zkušebních vzorků ve tvaru jazýčků (metoda s dvojím nastřižením)
- ČSN EN ISO 4674-1 Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování odolnosti v dotržení - Část 1: Metody s konstantí rychlostí dotržení
- ČSN EN 22313 (80 0820) Zjišťování mačkavosti – Schopnosti zotavení horizontálně složeného vzorku měřením úhlu zotavení
- ČSN EN ISO 5077 (80 0822) Zjišťování změn rozměrů po praní a sušení
- ČSN EN ISO 6330 Postupy domácího praní a sušení pro zkoušení textilií
- ČSN EN ISO 12947-2 (80 0846) Textilie - Zjišťování odolnosti plošných textilií v odběru metodou Martindale - Část 2: Zjišťování poškození vzorku
- ČSN EN ISO 12947-3 (80 0846) Textilie - Zjišťování odolnosti plošných textilií v odběru metodou Martindale - Část 3: Zjišťování úbytku hmotnosti
- ČSN EN ISO 12947-4 (80 0846) Textilie - Zjišťování odolnosti plošných textilií  v odběru metodou Martindale - Část 4: Hodnocení změny vzhledu
- ČSN EN ISO 12945-2 (80 0837) Textilie - Zjišťování sklonu plošných textilií k rozvláknění povrchu a ke žmolkování - Část 2: Modifikovaná metoda Martindale
- ČSN EN 811 (80 0818) Stanovení odolnosti proti pronikání vody
- ČSN EN 14465, příloha A Potahové textilie – Specifikace a metody zkoušení
- ČSN EN 12127 (80 0849) Zjišťování plošné hmotnosti pomocí malých vzorků
- ČSN EN 2286-2 Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení vlastností jednotek balení - Část 2: Zjišťování celkové plošné hmotnosti, plošné hmotnosti povrstvení a plošné hmotnosti základní textilie; čl. 3

Zkoušky chemické

- ČSN EN ISO 3071 (80 0066) Textilie-Zjišťování hodnoty pH vodného výluhu
- ČSN EN ISO 14184-1 (80 0291) Textilie-Stanovení formaldehydu-část 1; volný a hydrolyzovatelný formaldehyd (metoda extrakce vodou)
- ČSN EN ISO 14184-2 (80 0291) Textilie-Stanovení formaldehydu-čas2; odštěpitelný formaldehyd (metoda absorpce vodní parou)

Neakreditované zkoušky

Zkoušky stálobarevnosti stálobarevnost na světle – Q SUN
Mechanické zkoušky textilií zkoušky žmolkovitosti, ČSN 80 0838
mačkavosti, UNET
oděru, ČSN 80 0816
nepromokavosti, (Spray test) ČSN EN 4920 (80 0827)
prodyšnosti, ČSN EN ISO 9237 (80 0817)
stanovení kyslíkového čísla, ČSN ISO 4589-2 (64 0756)
měření povrchového měrného odporu, ČSN EN 1149-1 (83 2845)
měření ochranných vlastností proti UV záření, ČSN EN 13758-1 (80 0848)
propustnost vodních par, ČSN EN ISO 15496 (80 0877)
určení vlhkostní charakteristiky textilií na přístroji MMT
mikroskopické zkoušky a pozorování
Zkoušky chemické kontrola vstupních surovin do výroby
výstupní kontrola textilních pomocných přípravků vyráběných ve firmě INOTEX s.r..o.
zkoušky dle norem dodaných zákazníkem
stanovení podílu textilních vláken ve směsi, Nařízení EU 1007/2011 dle normy ČSN EN ISO 1833 vybrané části
zkoušky obvazových materiálů dle ČSN EN 14079, ČSN EN 1644-1, Český lékopis 2009
bezpečnost hraček – část 3; Migrace určitých prvků, ČSN EN 71-3 (94 3095)